ADVIESBEGELEIDING

PRODUCT IK en haar team hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van ondernemers en het geven van consultancy advies. Het is dan ook onze passie om aan de slag te gaan met de interne bedrijfsprocessen en de interne medewerkers. PRODUCT IK is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers (in spe) om hun droomprojecten om te zetten naar een businessmodel en dit in de wereld te doen landen.

Wat is de juiste organisatiestructuur? Zitten de juiste personen op de juiste plek? Hoe trekt een bedrijf het juiste talent aan. Welke opportuniteiten doen er zich voor om het bedrijf verder te ontwikkelen? Welke communicatie en marketingstrategie wordt er gebruikt en stemt dit overeen met de strategie? Alles eigenlijk wat een bedrijf nodig heeft om de volgende stap te nemen, of het nu een startup is of een gevestigde KMO.

Wij willen jouw klankbord zijn, jouw objectieve rechterhand.

VISIE

PRODUCT IK is authentiek, open en eerlijk.  We werken vanuit interesse en intense verbinding. En dat voel je. We investeren in een langetermijnrelatie. Zo betrokken zijn we. We willen een constante maatschappelijke meerwaarde creëren. Onze werking is een samen-werking. We werken samen. Met 100% toewijding van beide partijen.

Jouw groei staat voorop!  Het team van PRODUCT IK wil met hun jarenlange ervaring zich ten dienste stellen van ondernemers om vanuit complementaire talenten de ondernemersdroom te laten landen.  Daarbij dient je Product IK te zien als een (tijdelijke) rechterhand. Wij durven groots dromen en denken en durven dus ook jou uit je comfortzone trekken. Daarbij hebben we heel veel respect voor de context en het geldende systeem en maken we de vertaalslag naar doen.

We gaan mee operationeel aan de slag en vullen jou, de ondernemer, aan in diverse domeinen, gaande van het opzetten van een businessmodel tot het operationaliseren van de verschillende facetten van het project met de coachende en mensgerichte aanpak. Alleen zo garanderen we de output die jij, als ondernemer, wil gerealiseerd zien.

Bedrijfsstrategie

De bedrijfsstrategie bepaalt op welke manier je je visie zal streven.

Bedrijfsstrategie

De bedrijfsstrategie bepaalt op welke manier je je visie zal streven. Hoe dat je aan waardecreatie en een onderscheidende positie zal komen. Hierbij zal ook in kaart gebracht worden welke middelen, mensen er nodig zijn om deze strategie te behalen (structuur en tactiek) alsook welke stappen er genomen moeten worden om te bereiken.Er zal summier een implementatie plan op high level niveau bij steken maar de implementatie zal niet bij deze strategie horen.

Businessmodel

Bij het businessmodel wordt er gekeken welke inkomstenstromen via welke producten gegenereerd worden.

Businessmodel

Voor dit in kaart gebracht kan worden dient de bedrijfsstrategie helder te zijn. Bij het businessmodel wordt er gekeken welke inkomstenstromen via welke producten gegenereerd worden. Wordt er gekeken naar businessmodellen van concurrenten. Het businessmodel is te definiëren met de volgende vier vragen: wie zijn je beoogde klanten (segment), wat bied je je klanten aan (waardepropositie), hoe produceer je het aanbod (waardeketen) en waarom levert het winst op (verdienmodel)? Er zal gebruikt gemaakt worden van het business model canvas.

(digitale) Marketing-en communicatie strategie

Een (digitale) Marketing – en communicatie strategie vertrekt vanuit de bedrijfsstrategie.

(digitale) Marketing-en communicatie strategie

Een (digitale) Marketing – en communicatie strategie vertrekt vanuit de bedrijfsstrategie. Deze moet helder en duidelijk zijn anders kan deze strategie niet opgemaakt worden. Uit de bedrijfsstrategie volgt welk kanalen er gebruikt moeten worden om deze strategie kenbaar te maken. Deze strategie omvat een analyse van de merkidentiteit, communicatiekanalen, doelgroep, persona’s, een SWOT analyse, communicatieplan, concurrentie-analyse, USP, customer journey. Er zal summier een implementatie plan op high level niveau bij steken maar de implementatie zal niet bij deze strategie horen.

Innovatiestrategie

Een innovatiestrategie bepaalt hoe dat je innovatie kan binnenbrengen binnen je bedrijf

Innovatiestrategie

De bedrijfsstrategie dient als input voor de innovatiestrategie. Deze moet helder zijn, alsook hoe innovatie binnen deze algemene bedrijfsstrategie past. Dit is de input voor de innovatiestrategie. De innovatiecultuur wordt in kaart gebracht binnen de organisatie en wordt afgezet tegen de innovatie van de eerste lijn concurrenten. Deel van deze strategie is om te zien hoe innovatiecultuur kan geïmplementeerd worden. Ernaast zal een advies geformuleerd worden voor een innovatiecel en hoe deze zal werking binnen de bestaande organisatiestructuur.

Change strategie

Een change strategie omvat een plan van aanpak om de nodige veranderingen te kunnen doorpakken.

Change strategie

Omwille van externe of interne omstandigheden dient de bedrijfsstrategie aangepast te worden. Dit gaat dikwijls gepaard met interne veranderingen zowel op menselijk als operationeel vlak. Deze strategie brengt in kaart welke veranderingen deze wijziging in strategie met zich zal meebrengen en hoe deze op een succesvolle wijze te implementeren.

Business development strategie

o Een business development strategie gaat kijken welke nieuwe producten of diensten een onderneming zou kunnen aanbieden

Business development strategie

Een business development strategie gaat kijken welke nieuwe producten of diensten een onderneming zou kunnen aanbieden en daarbij producten voorstellen waardoor het bedrijf een nieuwe richting zou kunnen inslaan. Daarbij worden ook markten onderzocht waar de onderneming nog niet actief is. Ook wordt er gekeken naar het uitbouwen van internationale mogelijkheden, alsook naar het whitelabellen van buitenlandse producten.

Advies Samenwerkingsmodel 2.0

Een vertaalslag naar een nieuw organogram wordt gemaakt gebaseerd op vernieuwde modellen.

Advies Samenwerkingsmodel 2.0

Het bestaande organogram wordt als basis gebruikt. Het management team met zijn talenten, blauwdruk van energiegevers wordt onderzocht. Op basis daarvan wordt een nieuw organogram voorgesteld. Ook wijzigingen in bedrijfs, – innovatie en business strategie worden hierbij meegenomen zodat ook de organisatiestructuur van een bedrijf deze wijzigingen kan dragen en succesvol implementeren. Het krijgen van de juiste persoon op de juiste plek is hierbij cruciaal.

Het maken van een Employee Value proposition

Het aantrekken van het juiste talent is niet zo eenvoudig. Daarom is het belangrijk als bedrijf een goede employer branding strategie te hebben.

Het maken van een Employee Value proposition

Wat heb jij als bedrijf toekomstige werknemers te bieden. Een employee value proposition behelst meer dan een goed basissalaris, secundaire arbeidsvoorwaarden,  ontwikkelingsmogelijkheden, carrièreperspectieven en een fijne werkomgeving. Bij de EVP gaat het namelijk ook – en steeds vaker vooral – om de persoonlijkheid en waarden van de organisatie. Voor een snel groeiend aantal werkenden is dit doorslaggevend voor welke werkgever zij kiezen als het gaat om het investeren van hun tijd, inzet, betrokkenheid en expertise. Voor waarde, hoort waarde.

Een analyse van de juiste co-founder

o Een van de belangrijkste bouwstenen voor het succesvol uitbouwen van een bedrijf blijkt uit wetenschappelijk onderzoek het co-founders team te zijn

Een analyse van de juiste co-founder

Scale-ups met complementaire co-founders en een duidelijke rolverdeling zijn over het algemeen meer succesvol dan de one-man-teams. Het zoeken – en vinden – van de perfecte co-founder is dan ook één van de meest kritische én tijdrovende taken binnen een groeiende onderneming. Dit advies behelst het in kaart brengen van wat een co-founder voor jou juist nodig heeft.

WJ ZIJN DE BESTE MATCH VOOR BEDRIJVEN DIE NET ALS WIJ

  • Impact willen maken 

  • Durven out-of-the-box denken

  • Innovatie toelaten
  • De lat hoog leggen

  • Ondernemend zijn

  • Klare taal spreken

  • Energie hebben voor 10

  • Afspraken nakomen

WAT MAG JE BIJ ONS VERWACHTEN

KMO PORTEFEUILLE

Onze adviesverleningstrajecten bij PRODUCT IK komen in aanmerking voor KMO portefeuille. Product IK is geregistreerd dienstverlener voor de KMO portefeuille met registratienummer DV.A242802

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun.

 

Onze adviezen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Bekijk ons stappenplan voor de KMO portefeuille

BEN JIJ KLAAR OM GEWOON TE ZIJN
WIE JE BENT? Ben jij het waard om in jezelf te investeren?

CONTACTEER ONS VOOR EEN KENNISMAKINGSGESPREK